Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1. tekst , obrazy, dźwięk i prawie wszystkie inne formy informacji mogą być przekonwertowane na ciąg bitów i następnie umieszczone na jakimś nośniku danych, 2. najważniejszą częścią każdego komputera jest jednostka centralna ponieważ przeprowadza operacje na danych , wykonuje obliczenia i kontroluje wszystkie inne komponenty, 3. wszystkie uniwersalne komputery musza mieć pewną ilość pamięci , żeby wykonywać użyteczne zadania, 4. maszyny Von Neumanna mają pamięć , w której przechowują instrukcje operacyjne i dane, 5. komputery Von Neumanna są uniwersalne , ponieważ mogą być przeprogramowane nowymi instrukcjami.

data storage- zdania po polsku . ( materiał do przetłumaczenia)

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Losowe karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne