Imiesłów przymiotnikowy czynny: kupujący, skaczące, myślący, mówiąca, piszące, kochające, poruszający się, lubiący, Imiesłów przymiotnikowy bierny: nalany, wypity, umyty, zbity, uwięziony, naprawiony, okaleczony, przytulony, Imiesłów przysłówkowy współczesny: pisząc, skacząc, mówiąc, myśląc, idąc, dając, kupując, podsumowując, Imiesłów przysłówkowy uprzedni: wziąwszy, zrobiwszy, poszedłszy, powiedziawszy, uleczywszy, umywszy, naprawiwszy, napisawszy,

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?