1) jak nazywa się ten znak a) znak stop b) zakaz zawracania c) zakaz parkowania 2) jak nazywa się ten znak a) zakaz skrętu w lewo b) zakaz skrętu w prawo c) zakaz zatrzymywania się 3) jak nazywa się ten znak a) zakaz skrętu w prawo b) zakaz wyprzedzania c) zakaz skrętu w lewo 4) jak nazywa się ten znak a) zakaz ruchu w obu kierunkach b) zakaz parkowania c) zakaz wjazdu 5) jak nazywa się ten znak a) zakaz wjazdu b) zakaz wjazdu rowerów c) zakaz parkowania 6) jak nazywa się ten znak a) zakaz wyprzedzania b) znak stop  c) zakaz skrętu w lewo 7) jak nazywa się ten znak a) zakaz wjazdu b) zakaz ruchu w obu kierunkach c) zakaz postoju 8) jak nazywa się ten znak a) zakaz zatrzymywania b) zakaz zawracania c) zakaz postoju 9) jak nazywa się ten znak a) stop b) zakaz skrętu w lewo c) zakaz skrętu w prawo 10) jak nazywa się ten znak a) zakaz zatrzymywania b) zakaz wjazdu c) ograniczenie prędkości

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?