1) "A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta....... a) Jerozolima b) Nazaret c) Betlejem d) Niniwa 2) Życie ubogiej Rodziny z Nazaretu jest a) zachętą do ubóstwa b) jest pierwowzorem i przykładem dla wszystkich rodzin chrześcijańskich c) polemiką w czasach współczesnych 3) Rodzicami Maryi byli: a) Joachim i Anna b) Józef i Anna c) Józef i Elżbieta 4) Co znaczy tytuł : Maryja Królowa rodzin? a) Maryja jest wzorem starożytnej tradycji b) Maryja jest wzorem wychowawczyni dla rodziców oraz dzieci c) Maryja jest wzorem w wypełnianiu prawa żydowskiego 5) Maryja a) uświeca to, co najmniejsze, co wielu mylnie uważa za nieznaczące i bez wartości b) wypełnia tylko rolę opiekunki Jezusa c) wypełnia rolę żony Józefa 6) Bóg wezwał św. Józefa a) aby służył pośrednio osobie i misji Jezusa poprzez sprawowanie swojego ojcostwa b) aby służył bezpośrednio osobie i misji Jezusa poprzez sprawowanie swojego ojcostwa c) aby nie uczestniczył w wielkiej tajemnicy Odkupienia 7) Maryja jest a) poczęta bez łaski b) pokorną służebnicą Pańską c) orędowniczka i Panią Miłosierdzia 8) Św. Jan Paweł II w swojej adhortacji mówił: "Wszystkie rodziny chrześcijańskie winny a) żyć dokładnie tak jak Święta Rodzina z Nazaretu". b) upodabniać się do Świętej Rodziny, tego pierwotnego <Kościoła domowego>". c) pokładać nadzieję w Świętej Rodzinie".

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?