POTVRDNA REČENICA - rečenica u kojoj je glagol u potvrdnom obliku, ODRIČNA REČENICA - rečenica u kojoj je glagol u odričnom obliku, OBAVEŠTAJNA REČENICA - iskazuje obaveštenje ili daje izjavu, ZAPOVEDNA REČENICA - iskazujemo molbe i zapovesti, UPITNA REČENICA - postavljamo neko pitanje, UZVIČNA REČENICA - izražavamo prijatna i neprijatna osećanja, ZAJEDNIČKE IMENICE - bića i predmeti sa istim zajedničkim osobinama, VLASTITE IMENICE - imena i prezimena ljudi,gradova,reka,mora..., ZBIRNE IMENICE - zbir istovrsnih bića i stvari, GRADIVNE IMENICE - istim oblikom označavaju najmanju i najveću količinu neke materije, LIČNE ZAMENICE - zamenjujemo lica prema njihovom učešću u govoru, OPISNI PRIDEVI - osobine imenica, PRISVOJNI PRIDEVI - određuju predmete i bića po pripadnosti, GRADIVNI PRIDEVI - označavaju od koje građe je nešto sačinjeno, GLAGOLI - radnja ,stanje,zbivanje,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?