Corretto: polpettu, ritu, maru, minlu, tasfiere, talqa, ifalia, Errato: polpette, rita, mare, mina, tastiera, talpa, italia,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?