ROZBIORY - podział ziem danego państwa przez inne sąsiadujące, POWSTANIE - Zbrojne wystąpienie ludności skierowane przeciwko władzy lub obcym wojskom, KOSYNIERZY - Walczyli kosami z ostrzem postawionym do góry. Nosili chłopskie stroje (sukmany) przewiązane pasami., Tadeusz Kościuszko - Naczelnik powstania kościuszkowskiego., Zaborcy Polski - Państwa, które dokonały 3 rozbiorów Polski: Rosja, Austria i Prusy. Austria nie brała udziału w II rozbiorze., Bitwa pod Racławicami - Polacy pokonali Rosjan.,

Powstanie kościuszkowskie- pojęcia

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?