1) prostopadłościan 1. 2) sześcian 1. 3) sześcian 2. 4) różne bryły 5) prostopadłościan 2. 6) sześcian 3. 7) sześcian 4.

Motyw

Opcje

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?