Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
Brzetysław - Imie czeskiego księcia, który najechał Polskę w 1039 r., Ludowe - Powstanie, które wybuchło w Wielkopolsce w 1038 r. przeciwko możnowładcom i duchowieństwu, Odnowiciel - Tak nazwano syna Mieszka II, który odbudował państwo polskie, Rycerz - nazwa woja, który otrzymał ziemię aby samemu się utrzymywać, Bolesław - Nosił przydomek Szczodry lub Śmiały - odpowiadał za śmierć biskupa Stanisława ,

Klasa V Upadek i odbudowa państwa polskiego

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne