1) W 1794 roku rozpoczęły się walki, które przeszły do historii Polski jako powstanie a) listopadowe b) styczniowe c) kościuszkowskie d) krakowskie 2) Bitwa pod Racławicami zakończyła się zwycięstwem a) Rosjan b) Polaków c) Austriaków 3) Tadeusz Kościuszko przyznał chłopom wolność osobistą na mocy uniwersału a) warszawskiego b) krakowskiego c) połanieckiego 4) Kościuszko został ranny i trafił do niewoli w bitwie pod a) Racławicami b) Szczekocinami c) Grunwaldem d) Maciejowicami 5) W 1795 r. doszło do trzeciego rozbioru Polski, w wyniku którego korony zrzekł się a) Stanisław August Poniatowski b) Tadeusz Kościuszko c) Stanisław Leszczyński

Powstanie kościuszkowskie i trzeci rozbiór Polski

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?