1) Dostałem 5 z kartkówki więc się cieszę. Jakie to zdanie? a) wynikowe b) łączne c) rozłączne d) przeciwstawne 2) W zeszłym półroczu miałem średnią z polskiego pięć więc miałem impreze w domu z tego powodu.  Jakie to zdanie? a) łączne b) rozłączne c) przeciwstawne d) wynikowe 3) Dobrze umiem informatyke dlatego pomagam innym gdy mają problem z tym przedmiotem. Jakie to zdanie? a) złożane wynikowe b) pojedyncze przeciwstawne c) złożone przeciwstawne d) pojedyncze wynikowe 4) Jednym z najczęściej spotykanym spójnikiem w zdaniu wynikowym jest: a) i b) a c) ale d) zatem 5) Jednym z najczęściej spotykanym spójnikiem w zdaniu przeciwstawnym jest: a) więc b) i c) ale d) albo 6) Jednym z najczęściej spotykanym spójnikiem w zdaniu rozłącznym jest: a) lub b) oraz c) toteż d) ani 7) Jednym z najczęściej spotykanym spójnikiem w zdaniu łączne jest: a) jak również b) toteż c) lecz d) zaś 8) które z tych wykresów jest zdania współrzędnie złożonego rozłącznie a) . b) . c) .

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?