I get ____ at 7 o'clock. I ____ to school at half past eight. I ____ lunch at half past twelve. I go ____ at half past three. I have ____ at half past four. At nine o'clock I go to ____.

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?