Rozmowa Andrzejowej Korczyńskiej z synem ____ jest jedną z ważniejszych scen w ____ Elizy Orzeszkowej. Kobieta starająca się ____ pamięć o swoim mężu ____ – wielkim patriocie, którzy zginął w ____ – pragnęła wychować jedyne dziecko w tym samym duchu. W tym celu zapewniła mu ____ warunki do rozwoju, wysyłając nawet zagranicę, by tam mógł ____. Niestety, Zygmunt po powrocie stał się ____, z niechęcią patrzącym na zabudowania Korczyna i mieszkających tam ludzi. Zygmunt w czasie rozmowy z ____ zewnętrznie okazuje jej ____ (całuje ją w kolana itp.), jednak równolegle rani ____ swoimi słowami, powtarzając liczne ____ i niepochlebnie wypowiadając się o ziemi należącej do jego rodziny. Z jednej strony, Zygmunt okazuje ____ za to, że kobieta zapewniła mu ____, czego potrzebował, z drugiej jednak krzywdzi ją okrutnymi słowami na temat ____ (nazywa go ____) i Korczyna (____). O swojej małej ojczyźnie Zygmunt wypowiada się w sposób ____. Ma przecież inne plany – pragnie uczestniczyć w życiu ____ i mieszkać w jednym z największych ____ miast. O ojcu poległym w powstaniu styczniowym nie chce ____, ponieważ uważa go za człowieka ____ zdrowego ____. Zygmunt nie ma najmniejszej ochoty pozostać w Korczynie, jak gdyby przeczuwając, iż miejsce to ____ jego przyszłą sławę (chociaż niczego jeszcze nie osiągnął).  Andrzejowa w rozmowie z synem jawi się jako kobieta ____ i bardzo mocno przywiązana do ____ i nieżyjącego ____ (przeżyła z nim osiem bardzo szczęśliwych lat). Postawa syna jest dla niej zupełnie ____. Słuchając jego słów, uświadamia sobie, że ____, otaczając go tak ____ i starając się otworzyć przed nim wszelkie drogi ____. Rozmowa Andrzejowej Korczyńskiej z synem jest bardzo wymownym przykładem ____, jaki został ukazany w powieści Elizy Orzeszkowej. Pokazuje on szybkość, z jaką wśród młodych ____ rozprzestrzeniały się zagraniczne ____, mające tak destruktywny wpływ na ich postawy. Ludzie ci w obliczu trudnej sytuacji narodu i państwa powinni starać się ____ i pamięć o własnej ____ oraz s____ umacniać gospodarkę i ____. ____ nie ma jednak najmniejszej ochoty, by działać w ten sposób, czym ogromnie zasmuca ____ – kobietę, która patriotyzmu uczyła się od ____, jednego z bohaterów poległych podczas powstania ____.

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?