Prawda: Józef Ignacy Kraszewski zmarł 19 marca 1887 w Genewie., Józef Ignacy Kraszewski napisał najwięcej książek i wierszy z wszystkich Polaków., Józef Ignacy Kraszewski zajmował się także malarstwem., Józef Ignacy Kraszewski jest autorem książki pt.: "Rzym za Nerona", Zofia Woroniczówna była żoną Józefa Ignacego Kraszewskiego., Dwór w Romanowie spłonął., Rodzina Józefa Ignacego Kraszewskiego posiadała herb., Józef Ignacy Kraszewski przebywał długi czas w Wilnie., Józef Ignacy Kraszewski mieszkał w Lublinie., Fałsz: Józef Ignacy Kraszewski urodził się 28 lipca 1812 w Krakowie., Ojcem Józefa Ignacego Kraszewskiego był Józef Kraszewski., Józef Ignacy Kraszewski nie posiadał rodzeństwa. , Józef Ignacy Kraszewski nie posiadał dzieci. , Józef Ignacy Kraszewski był członkiem Lubelskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk., Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu nigdy nie udało się namalować żadnego obrazu. ,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?