Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) Znajdź wszystkie wyrazy, z którymi piszemy: nie oddzielnie. a) myśleć b) pokój c) wysoki d) dwa e) najszybciej f) równo 2) Znajdź wszystkie wyrazy, z którymi piszemy: nie łącznie a) równy b) piszemy c) ładnie d) najlepiej e) chęć f) ma

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne