Zadawanie pytań to niezwykle ważna umiejętność, bo „kto pyta, nie błądzi”., Dzięki zadawaniu pytań możemy wyjaśnić to, co jest dla nas niejasne, nieprecyzyjne., Możemy też skuteczniej działać w wielu sytuacjach dnia codziennego - osobistych, jak i zawodowych., Niektórzy dzielą pytania na dwie grupy. Pierwsza to pytania zamknięte zaczynające się od „Czy?”. , Druga, to pytania otwarte, zaczynające się od „Kto?”, „Co?”, „Jak?”, „Kiedy?”, „Gdzie?” itp., W komunikacji z innymi warto przede wszystkim zadawać pytania otwarte., Wymagają one dłuższej odpowiedzi niż tylko „tak” lub „nie” i dostarczają więcej informacji., Przede wszystkim pytania pozwalają nam uniknąć nieporozumień i błędnych decyzji..

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?