1) Kim był Korneliusz? a) Chorym żebrakiem b) Pobożnymi bogobojnym setnikiem kohorty c) Pobożnym i bogobojnym uczonym w piśmie 2) Kogo zobaczył Korneliusz w widzeniu? a) Szymona Piotra b) Anioła Bożego c) Babcię swojego kolegi Pawła 3) Co Piotr zobaczył w widzeniu? a) Wielkie pastwisko z wszelkiego rodzaju czworonogami, płazami i ptactwem niebieskim b) Wielkie lniane płótno ze zwierzętami c) Wielki biały statek pływający po morzu 4) Co głos w widzeniu kazał Piotrowi zrobić ? a) Zabić tylko zwierzęta nieczyste b) Nakarmić wszystkie zwierzęta c) Zabić zwierzęta i je zjeść 5) Dlaczego Piotr nie chciał jeść zwierząt? a) Bo był wegetarianinem b) Bo był wśród nich zwierzęta nieczyste c) Bo była tam baranina, której nie lubił 6) Do kogo Piotr udał się w Cezarei? a) Do apostołów b) Do Pawła c) Do Korneliusza 7) Co zrobił Korneliusz, gdy zobaczył Piotra? a) Padł mu do nóg i złożył mu pokłon b) Zawołał swoich żołnierzy i aresztował go c) Uciekł 8) Co Piotr zrobił, gdy Korneliusz padł mu do nóg? a) Odwrócił się bo Korneliusz nie był Żydem b) Zawołał lekarza, żeby zabrali Korneliusza do s zpi tala c) Powiedział do Korneliusza: wstań, i ja jestem tylko człowiekiem 9) Co Piotr powiedział do Korneliusza i wszystkich zgromadzonych? a) Że nie może z nimi rozmawiać, bo nie są Żydami b) Że powinni mu zapłacić za podróż z Joppy do Cezare c) Że dla Żyda przestawanie z ludźmi innego plemienia jest niezgodne z prawem; lecz Bóg dał mu znak, żeby żadnego człowieka nie nazywał s kalanym l ub nieczystym 10) Czego Bóg nauczył Piotra i nas przez to widzenie? a) Że Bóg kocha wszystkich ludzi i przyjmuje każdego kto się go boi i jest mu posłuszny b) Że wszystkie zwierzęta można jeść c) Że dieta wegetariańska nie jest zdrowa

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?