1) Sun 2) night 3) The Earth 4) Japan 5) Poland 6) daytime 7) half / two halves

Motyw

Opcje

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?