1) __ekolada a) cz b) c 2) kur__ątko a) cz b) c 3) jaje__ko a) cz b) c 4) Wielkano__ a) cz b) c 5) bułe__ka a) cz b) c 6) ka__uszka a) cz b) c 7) __ukierki a) c b) cz 8) __ebula a) c b) cz 9) po__tówka a) cz b) c 10) koszy__czek a) cz b) c 11) zają__ a) c b) cz 12) zają__ek a) c b) cz 13) __ekoladowy zają__ek a) cz cz b) c c c) c cz 14) Wielkano_ny koszy__ek a) c c b) c cz c) cz  cz

Różnicowanie c-cz. Wybierz brakującą głoskę

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?