PROZAIZM - wyraz lub wyrażenie z języka potocznego w tekście poetyckim, EPILOG - końcowa część utworu literackiego, TREN - gatunek poezji żałobnej, FELIETON - gatunek z pogranicza dziennikarstwa i literatury pięknej, SATYRA - gatunek zawierający w sobie lirykę, epikę i dramat, ośmiesza wady ludzkie i zjawiska społeczne, PUBLICYSTYKA - podstawowa forma dziennikarska, dot. aktualnych tematów, IRONIA - sposób wypowiadania się zawierające zamierzone niezgodności, WYWIAD - rozmowa na konkretny temat, która zostanie opublikowana, APOSTROFA - bezpośredni zwrot do osoby, EUFEMIZM - zastąpienie słowa lub zwrot, by złagodzić jego znaczenie, STEREOTYP - myślenie szablonowe o człowieku lub grupie społecznej, PRZYPOWIEŚĆ - gatunek literatury moralistycznej, przestawia prawdę o życiu, ARCHETYP - wyobrażenie lub wizerunek zakodowany w świadomości członków jakiejś społeczności,

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?