1) Ich war ............. Apothek a) in dem b) in der c) im 2) Ich war ........ Hause a) nach b) zu c) im 3) Ich war ........ Polen a) im b) in c) am 4) Ich war........ Arbeit a) zur b) in die c) in der 5) Ich war bei ............ Oma. a) meiner b) meinem c) meine 6) Ich war mit .......... Freund. a) meinen b) meinem c) meiner 7) Ich war ........ Aldi. a) in die b) im c) in 8) Ich war neben ....... Park. a) einem b) einen c) einer 9) Ich war .......... Kino. a) in b) im c) zu 10) Ich war bei ...... a) dich b) dir c) du

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?