1) Desert a) pustynia b) deser 2) Dessert a) pustynia b) deser 3) feel a) czuć się b) spadać 4) fall a) czuć się b) spadać 5) feel a) felt - felt b) fell - fallen 6) fall a) fell - fallen b) felt - felt 7) beer a) niedźwiedź b) piwo 8) bear a) niedźwiedź b) piwo 9) you musn't a) nie wolno ci b) nie możesz 10) loose a) gubić b) luźny 11) lose a) gubić b) luźny 12) price a) cena b) nagroda 13) prize a) cena b) nagroda 14) amount a) ilość (rz. policzalne) b) ilość (rz.niepoliczalne) 15) number a) ilość (rz. policzalne) b) ilość (rz.niepoliczalne) 16) live a) żyć, mieszkać (cz.regularny) b) wyjeżdżać, opuszczać (cz.nieregularny) 17) leave a) żyć, mieszkać (regularny) b) wyjeżdżać, opuszczać (cz.nieregularny) 18) recipe a) przepis b) recepta c) paragon 19) receipt a) przepis b) recepta c) paragon 20) prescription a) przepis b) recepta c) paragon 21) hole a) dziura b) cały 22) whole a) dziura b) cały 23) leak a) przeciekać b) por 24) leek a) przeciekać b) por 25) row a) rząd, szereg b) surowy 26) raw a) rząd, szereg b) surowy 27) add a) dodawać b) reklama 28) ad a) dodawać b) reklama 29) mayor a) burmistrz b) major 30) major a) burmistrz b) major 31) abroad a) zagranicą b) na pokładzie 32) aboard a) zagranicą b) na pokładzie

Similar words - Podobne słowa, Egzamin Ósmoklasisty

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?