1) 25% liczby 100  a) 75 b) 50 c) 25 d) 15 2) 25% to inaczej a) 2,5 b) 0,25 c) 1/10 d) 1/4 3) Kurtka kosztowała 400zł. Obniżono jej cenę o 20%. Ile obecnie wynosi cena kurtki? a) 320zł b) 360zł c) 280zł d) 380zł 4) Basia zbiera zdjęcia kotów. 9% jej kolekcji to 405 zdjęć kotów rasowych. Ile zdjęć liczy cała kolekcja? a) 4880 b) 4500 c) 5000 d) 4300 5) 10% liczby 9  a) 0,9 b) 2,5 c) 1,8 d) 90 6) Ile procent stanowi 6 z liczby 30? a) 18% b) 25% c) 22% d) 20% 7) Piotruś ma 5 lat, a Adaś jest o 20% starszy. Ile lat ma Adaś? a) 10 b) 8 c) 6 d) 7 8) 75% to inaczej a) 75/100 b) 2/8 c) 3/4 d) 0,75 9) 150% liczby 6 a) 9 b) 12 c) 3 d) 15 10) Spodnie kosztowały 150zł. Przyszła nowa dostawa, droższa o 10%. Ile obecnie kosztują spodnie? a) 165zł b) 170zł c) 155zł d) 180zł 11) 60% to inaczej a) 0,6 b) 3/5 c) 3/4 d) 6/10 12) Samochód przejechał 3km, co stanowi 20% całej trasy. Ile wynosi cała trasa? a) 16km b) 20km c) 18km d) 15km 13) 80% liczby 16 a) 14,2 b) 13,6 c) 12,4 d) 12,8 14) Dominik jedzie do babci. Do tej pory przejechał 50% drogi, czyli 10km. Jak daleko mieszka babcia? a) 25km b) 50km c) 20km d) 12km 15) Ile procent stanowi 20 z liczby 80? a) 15% b) 25% c) 30% d) 18% 16) Laura obejrzała 20% filmu, który trwa 50 minut. Ile minut ma jeszcze do obejrzenia? a) 40 minut b) 25 minut c) 30 minut d) 15 minut 17) 70% liczby 200 a) 140 b) 120 c) 180 d) 165 18) W klasie jest 12 chłopców i 8 dziewczynek. Jaki procent klasy stanowią chłopcy? a) 65% b) 60% c) 55% d) 70% 19) 10% to inczej a) 0,1 b) 20/40 c) 2/20 d) 1/10 20) Dominik przeczytał 20% książki, czyli 53 strony. Ile stron ma cała książka? a) 320 b) 250 c) 265 d) 295 21) W sklepie papierniczym zeszyt kosztuje 10zł, a w sklepie osiedlowym jest o 15% droższy. Ile kosztuje zeszyt w sklepie osiedlowym? a) 12zł b) 18zł 25gr c) 25zł d) 11zł 50gr 22) 25% godziny a) 15 minut b) pół godziny c) 20 minut d) kwadrans 23) 250% to inaczej a) 250 b) 2,5 c) 25 d) 0,25 24) 20% godziny a) 20 minut b) 14 minut c) 12 minut d) 11 minut 25) Ile procent stanowi 15 minut z godziny? a) 20% b) 25% c) 22% d) 18% 26) 20% to inaczej a) 2/3 b) 1/4 c) 1/5 d) 0,2 27) 30% liczby 150 a) 50 b) 25 c) 45 d) 55 28) Ile procent stanowi 26 z 260? a) 12% b) 10% c) 20% d) 25%

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?