Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
wrażliwa - wróżka, fryzura - afro, fraszka - o wronie, fresk - na wrotach, wrotki - Franka, francuskie - frytki, powrót - do Wronek,

Głoska [r] - zestawienia dwuwyrazowe [fr/wr]. Połącz ze sobą wyrazy, by powstały wyrażenia. Powtórz wszystkie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne