1) Wyprawa Biskupa Wojciecha do Prus. a) 1243 b) 996 c) 997 2) Chrzest Mieszka l a) 966 b) 1360 c) 769 3) Bitwa pod Grunwaldem a) 1410 b) 1 c) 2021 4) Zawarcie unii w Krewie  a) 1385 b) 1456 c) 1375 5) Założenie Akademii Krawkowskiej a) 966 b) 456 c) 1364 6) Ogłoszenie dzieła Mikołaja Kopernika ,,O obrotach sfer niebieskich'' a) 1543 b) 6784 c) 1237

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?