1) SILVIA _______ITALIANA a) è b) SEI c) HA 2) MOHAMED è __________ a) FAME b) STANCA c) SPOSATO 3) VOI SIETE ______ a) MAROCCO b) MAROCCHINI c) MAROCCHINO 4) TU _____ DISOCCUPATO a) HA b) SEI c) è 5) NOI ________ STUDENTI a) ABBIAMO b) SIAMO c) SONO 6) LEI ______ 30 ANNI a) HA b) è c) SONO 7) VOI AVETE ______ a) FAME b) STANCO c) FELICE 8) TU HAI _____ a) STANCO b) ARRABBIATO c) SETE

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?