porty - rozładowuje się i załadowuje się towary i odbywa się ruch pasażerski, terminal - miejsce rozładunku i załadunku towaru pomiędzy kolejnymi środkami transportu, stocznie - budowa i remont statków, towary drobnicowe - np. sprzęt elektroniczny, towary masowe - np. węgiel,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?