____wrote- witten- PISAĆ Be –was/ were – ____BYĆ buy- ____ bought – KUPOWAĆ ____ came- come –PRZYCHODZIĆ do – did- done – ____, ____ ____ – drank -drunk – PIĆ eat – ate ____ – JEŚĆ feel - ____ – CZUĆ (SIĘ) get – got- got- ____ go – ____ gone – IŚĆ, JECHAĆ ____ – had- had – MIEĆ make – ____ made – ROBIĆ, STWORZYĆ meet- met- met – ____ put – ____ – KŁAŚĆ

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?