Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) Na jakim zwierzątku Jezus wjechał do Jerozolimy? a) b) c) d) e) f) 2) Czym ludzie witali Jezusa wjeżdżającego do Jerozolimy? a) b) c) d) e) 3) Za ile srebrników Judasz sprzedał Jezusa?  a) b) c) d) e) f) 4) Co zostało ustanowione w Wielki Czwartek? (2 odpowiedzi są poprawne)  a) b) c) d) e) 5) O co prosił uczniów Pan Jezus gdy modlił się w Ogrójcu?  a) b) c) d) e) 6) Co zrobił Piłat kiedy ludzie chcieli ukrzyżować Jezusa? a) b) c) d) e) f) 7) Co się stało w Wielki Piątek (kilka odpowiedzi jest poprawnych) a) b) c) d) e) 8) O której godzinie Pan Jezus umarł na krzyżu?  a) b) c) d) e) 9) Jak myślisz co się stało w niedzielę po śmierci Jezusa (w Wielkanoc)? a) b) c) d)

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne