1) Na jakie pytanie odpowiada orzeczenie a) Kto? b) jak? c) co robi? 2) Na jakie pytanie odpowiada podmiot a) co robi? b) Kto? co? c) gdzie? 3) W zdaniu'' Tomek i Ola nauczyli się do sprawdzianu'' w którym wyrazie jest orzeczenie a) do sprawdzianu b) nauczyli się c) Ola d) Ola i Tomek e) Tomek 4) W zdaniu '' Uczynna Kasia pomaga w lekcjach'' w którym wyrazie jest podmiot a) Kasia b) uczynna c) w lekcjach d) pomaga 5) Związek główny w zdaniu to związek a) podmiotu b) podmiotu i orzeczenia c) orzeczenia 6) W zdaniu ''Herkules był odważny'' podmiotem jest a) był b) odważny c) Herkules 7) Podmiot informuje o a) wykonawcy czynności b) czynności lub stanie 8) Orzeczenie informuje o a) czynności lub stanie b) wykonawcy czynności

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?