Io cred - _EVO, Tu cred - _EVI, Lui, lei cred - _EVA, Noi cred - _EVAMO, Voi cred - _EVATE, Loro cred - _EVANO,

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?