Dane nadawcy (imię, nazwisko, adres), Miejscowość, data, Dane adresata (imię, nazwisko, stanowisko, nazwa instytucji), Bezpośredni zwrot oficjalny do adresata, Wstęp - wskazanie stanowiska, o które się ubiegamy, Rozwinięcie - przedstawienie naszej kandydatury (wykształcenie, osiągnięcia zawodowe, umiejętności, zalety), Zakończenie - wyrażenie przekonania, że jesteśmy odpowiednimi kandydatami na stanowisko i nadziei na zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną, Pożegnalny zwrot grzecznościowy, Własnoręczny podpis.

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?