Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) Tego roku kwiecień przywitał nas pi...kną pogod... . a) - en, - ą b) -ę, -ą c) - ę, -om 2) Spotkaliśmy się na podwórku z trzeci... klas.... . a) - ą, - ą b) - om, - ą c) - ą, - om 3) Długo przyglądaliśmy się koleg.... i koleżank.... . a) - om, - ą b) - ą, - ą c) - om, - om 4) W końcu usłyszeliśmy dźwi...k dzwonka. a) - en b) - ę c) - ęł 5) Pani wychowawczyni weszła do klasy uśmiechni...ta i wesoła. a) - ę b) - en c) -eł 6) Dziewcz...ta pochwaliły jej bł...kitny sweter. a) - ę, - en b) - ę, - ę c) - en, - ę 7) Wraz z pani... przyszedł nowy uczeń. a) - om b) - oł c) - ą 8) Okazało się, że J...drzej lubi p...czki. a) - ę, - on b) - ę, - ą, c) - en, - ą 9) Wszyscy stwierdziliśmy, że jesteśmy zgran... klas... . a) - om, - ą b) - ą, - om c) - ą, - ą 10) Wszystkim dzieci... nauka przychodzi z wielką łatwości... . a) - ą, - om b) - om, - ą c) - ą, - ą

Pisownia wyrazów z ą, ę, om, en

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne