PARLAMENT - ORGAN WŁADZY USTAWODAWCZEJ, WŁADZA SĄDOWNICZA - SĄDY I TRYBUNAŁY, BEZSTRONNOŚĆ SĘDZIEGO - SĘDZIA NIE OPOWIADA SIĘ ZA ŻADNĄ ZE STRON, IMMUNITET - SĘDZIA NIE MOŻE BEZ ZGODY SĄDU ZOSTAĆ ARESZTOWANY LUB OSKARŻONY, NIEUSUWALNOŚĆ SĘDZIEGO - NIE MOZNA SĘDZIEGO ZWOLNIĆ Z URZĘDU, PRZENIEŚĆ DO INNEGO SĄDU LUB NA INNE STANOWISKO, JEŻELI NIE WYRAŻA NA TO ZGODY , PROKURATOR - URZĘDNIK PAŃSTWOWY, OBROŃCA - REPREZENTUJE OSOBĘ OSKARŻONĄ, SĄD REJONOWY - SĄD I INSTANCJI, SĄD OKRĘGOWY - OBEJMUJE DZIAŁALNOŚCIĄ KILKA SĄDÓW REJONOWYCH, SĄD APELACYJNY - ROZPATRUJE ODWOŁANIA SĄDU I INSTANCJI, SĄD NAJWYŻSZY - ROZPATRUJE ZASKARŻONE POSTANOWIENIA BĄDŹ WYROKI SĄDÓW POWSZECHNYCH I WOJSKOWYCH, TRYBUNAŁ STANU - BADA ZGODNOŚĆ AKTÓW PRAWNYCH Z KONSTYTUCJĄ RP,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?