dormire - lui..., leggere - noi..., prendere - tu..., vincere - loro..., chiedere - io..., rispondere - lei..., rompere - voi..., accendere - Lei, partire - noi..., sentire - io..., aprire - lui..., seguire - voi..., fuggire - loro, offrire - tu...,

Ranking

Odwracanie kart jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?