at work - w pracy, delivery - dostawa, dinnertime - czas kolacji, feel bad - źle się czuć, feel ill - czuć się chorym, for free - za darmo, go to work - iść do pracy, in the world - na świecie, in town - w mieście, piece - kawałek, thirsty - spragniony, this morning - dziś rano, wash the dishes - umyć naczynia,

Lesson 6.3 | Unit 6.3 | English Class A1 Plus | English Class A1+

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?