PROZAIZM - wyraz lub wyrażenie potoczne użyte w liryce, EPILOG - końcowa część utworu literackiego (epickiego lub dramatycznego), TREN - żałobny (smutny) utwór liryczny, FELIETON - krótki utwór dziennikarski, często pojawia się w czasopismach, posiada cechy literatury pięknej, SATYRA - utwór łączący gatunki literackie ośmieszający i piętnujący wady społeczne, PUBLICYSTYKA - podstawowa forma dziennikarska skupiająca się na aktualnościach, IRONIA - powiedzenie czegoś niedosłownie, celowo przeciwnie do prawdy, WYWIAD - rozmowa pomiędzy prowadzącym i odpowiadającym prowadzona, by uzyskać informację lub poznać opinię, APOSTROFA - 9, EUFEMIZM - 10, STEREOTYP - nieprawdziwe lub niepełne utrwalenie informacji o jakichś ludziach, zjawiskach albo rzeczach, PRZYPOWIEŚĆ - utwór literacki, który ma na celu przekazanie pewnych prawd moralnych lub religijnych, ARCHETYP - 13,

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?