1) Czy mogę pożyczyć długopis? a) No, sorry, it isn’t OK. b) Sure, no problem. c) Can I borrow a pen, please? d) Yes, that’s fine. 2) Czy mogę skorzystać z twojego telefonu? a) Can I borrow a pen, please? b) Is it OK if I use your mobile? c) Yes, that’s fine. d) Yes, you can. 3) Nie, przykro mi, ale to nie jest w porządku. a) No, sorry, it isn’t OK. b) No, sorry, you can’t. c) Oh, all right. d) Is it OK if I use your mobile? 4) Nie, przykro mi, ale nie możesz. a) No, sorry, you can’t. b) Yes, you can. c) Can I borrow a pen, please? d) Sure, no problem. 5) W porządku. a) Sure, no problem. b) Yes, that’s fine. c) Yes, you can. d) Oh, all right. 6) Jasne, nie ma problemu. a) Can I borrow a pen, please? b) No, sorry, it isn’t OK. c) Sure, no problem. d) Oh, all right. 7) Tak, proszę. a) Yes, that’s fine. b) Yes, you can. c) Sure, no problem. d) No, sorry, you can’t. 8) Tak, możesz. a) No, sorry, you can’t. b) Can I borrow a pen, please? c) Yes, you can. d) No, sorry, it isn’t OK.

Asking for permission (main words) | Lesson 6.4 | Unit 6.4 | English Class A1 Plus | English Class A1+

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?