Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
Correct: cinema, corner shop, disco, factory, petrol station, chemist's, shopping centre, sports centre, stadium, theatre, town hall, Incorrect: break down, come down with, fill up, look for, look forward to, put on, run out of, sell out, take up, work out,

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne