Kwasy karboksylowe - Pochodne węglowodorów, których cząsteczki zbudowane są z grupy alkilowej i grupy karboksylowej, Grupa karboksylowa - Grupa funkcyjna kwasów karboksylowych o wzorze COOH, Kwasy dikarboksylowe - Zawierają w cząsteczce dwie grupy karboksylowe, Kwas metanowy - W temperaturze pokojowej jest bezbarwną cieczą o ostrym, duszącym zapachu. Jego nazwa zwyczajowa to kwas mrówkowy., Kwas etanowy - Stosuje się go m.in. do otrzymywania tworzyw sztucznych (np. sztucznego jedwabiu) oraz do wytwarzania aspiryny, Fermentacja octowa - Dzięki temu możemy otrzymać kwas etanowy., Kwas masłowy - Nazwa systematyczna to kwas butanowy., Kwas propanowy - Jego nazwa zwyczajowa to kwas propinowy., Kwas walerianowy - Jego nazwa systematyczna to kwas pentanowy. , Kwas butanowy - Jest 4 w szeregu homologicznym kwasów karboksylowych.,

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?