1) A COSA CORRISPONDE 0,8 a) 8/100 b) 8/1000 c) 8/10 2) A COSA CORRISPONDE LA FRAZIONE 2312/100 a) 23,0012 b) 23,120 c) 23,12 3) A COSA CORRISPONDE 4,12 a) 41/200 b) 412/10 c) 412/100 4) A COSA CORRISPONDE LA FRAZIONE 23457/1000 a) 23,474 b) 23474,000 c) 234,74 5) A COSA CORRISPONDE 56,003 a) 56003/100 b) 56003/1000 c) 5600/3 6) A COSA CORRISPONDE LA FRAZIONE 300/100 a) 3 b) 300,00 c) 3,00 7) A COSA CORRISPONDE  444,44 a) 44444/10 b) 444/44 c) 44444/100 8) A COSA CORRISPONDE LA FRAZIONE 20/100 a) 20 b) 20,100 c) 0,20 9) A COSA CORRISPONDE 345,0 a) 3450/10 b) 345/0 c) 34/5 10) A COSA CORRISPONDE LA FRAZIONE 788/10 a) 788,0 b) 78,8 c) 788,10

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?