1) Jakim symbolem oznaczamy NAPIĘCIE ? a) U b) W c) R 2) Jednostką napięcia jest... a) C b) J c) V 3) Jakim symbolem oznaczamy NATĘŻENIE ? a) W b) U c) I 4) Jednostką natężenia jest... a) C b) A c) V 5) Jakim symbolem oznaczamy OPÓR ? a) U b) R c) I 6) Jednostką oporu jest... a) V b) Ω c) ƹ 7) Wzór na napięcie to... a) U = W : q b) I = q : t c) P = W * t 8) Wzór na natężenie to... a) P = W : t b) I = U * W c) I = q : t 9) Wzór na opór to... a) U = W : q b) W = P * t c) R = U : I 10) Wzór na moc to... a) R = U : I b) P = W : t c) U = W * q 11) Jednostką ładunku jest.... a) V b) J c) C 12) Jednostką pracy jest... a) J b) C c) Ω 13) Co to jest prąd elektryczny? a) Ruch elektronów jednostajny prostoliniowy b) Uporządkowany ruch elektronów swobodnych w przewodniku c) Przewodzenie ferromagnetyków 14) Podstawowy obwód elektryczny składa się z... a) źródło prądu, przewodnik, odbiornik b) bateria, wtyczka, przedłużacz c) źródło prądu, żarówka, licznik prądu 15) Na którym rysunku przedstawiono AMPEROMIERZ ? a) b) c) 16) Im większy ładunek tym prąd ma większe natężenie a) prawda b) fałsz 17) Jaki jest kierunek prądu ? a) od + do - b) od - do + c) odpowiedź A i B są poprawne 18) Instalacje domowe mają odbiorniki połączone... a) prostopadle b) równolegle c) skośnie 19) Jak wygląda połączenie równoległe ? a) b) 20) Która ilustracja przedstawia symbol żarówki ? a) b) c) 21) Od czego zależy opór ? a) długość b) grubość c) materiał d) wszystkie odpowiedzi są poprawne 22) " Natężenie prądu w przewodniku jest wprost proporcjonalne do napięcia przyłożonego między końcami" Jakie to prawo ? a) Prawo Columba b) Prawo Ohma c) Prawo Einsteina 23) Im grubszy przewodnik tym opór mniejszy a) Prawda b) Fałsz 24) Im dłuższy przewodnik tym opór mniejszy a) prawda b) fałsz

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?