sempre - always , spesso - often , di solito - usually , qualche volta - sometimes , raramente - rarerly , mai - never ,

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?