Present Simple: do / does ( w pytaniach i przeczeniach), -s/ -es w 3 os. lp. ( tylko w zdaniach twierdzących), every / once a /twice a ..., never/ usually/ often/ sometimes/ always/rarely/seldom, gdy robimy coś regularnie, stale, zwyczajowo, bez żadnej końcówki ( oprócz 3 os. lp.), Present Continuous: am / are/ is + -ing, now/ at the moment / at present / nowadays, today/ this week/ this weekend/ tomorrow, gdy robimy coś teraz, w tej chwili, tymczasowo, plany na najbliższą przyszłość (gdy ustaliliśmy już czasi miejsce), Present Perfect: have/ has + -ed/ 3 forma, ever/ never/ already /yet/ just/ so far, for /since, before ( w zdaniach pojedyńczych), lately / recently / today / this week , once / twice / many times , gdy zrobiliśmy coś w przeszłości ale nie podajemy kiedy dokładnie, gdy informujemy jak długo lub od kiedy coś robimy ( z czasownikami do których nie można dodać -ing), Past Simple: did ( w pytaniach i przeczeniach), -ed / 2 forma( tylko w zdaniach twierdzących), yesterday/ two days ago, last night/ in 2005/ when I was 4, gdy zrobiliśmy coś i podajemy dokładnie kiedy to się stało, czynności skończone (krótkie) w przeszłości, Past Continuous: was/ were + -ing, gdy robiliśmy coś w danym momencie z przeszłości , czynności nieskończone/ trwające ( dłuższe) w przeszłości, czynności, które stanowią tło jakiegoś wydarzenia, Future Simple: will / won't, bez żadnej końcówki, zrobię coś w przyszłości ( stwierdzam fakt lub przed chwilą podjąłem decyzję, prośby, obietnice, przewidywania, tomorrow/ next month,

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?