1) Napisz w zeszycie 3 zdania o sobie. Użyj wyrażeń camera, mobile phone, MP3 player oraz wyrażeń I've got i I haven't got. 2) napisz w zeszycie datę,numer lekcji i temat Rozmawiamy o posiadaniu rzeczy. 3) wymień 8 nazw przedmiotów szkolnych po angielsku, następnie otwórz książkę na str. 48 i wykonaj polecenie 4.

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?