1) 7 + 5 = a) 11 b) 10 c) 12 2) 2 + 0 = a) 1 b) 2 c) 4 3) 4 + 5 = a) 7 b) 9 c) 10 4) 8 + 4 = a) 10 b) 12 c) 11 5) 1 + 0 = a) 1 b) 5 c) 6 6) 3 + 4 = a) 3 b) 6 c) 7 7) 9 + 2 = a) 12 b) 11 c) 10 8) 10 + 2 = a) 11 b) 2 c) 12 9) 6 + 2 = a) 5 b) 8 c) 9 10) 1 + 2 = a) 2 b) 3 c) 5

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?