Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
cheat in an exam - ściągać na egzaminie, class test - klasówka, fail an exam - nie zdać egzaminu, final exam - egzamin końcowy, get an A - dostać piątkę, get a B - dostać czwórkę, get an F - dostać jedynkę, get the results of something - dostać wyniki czegoś, grade - ocena szkolna, oral exam - egzamin ustny, pass an exam - zdać egzamin, prepare for exams - przygotowywać się do egzaminów, retake an exam - ponownie przystępować do egzaminu, revise for exams - powtarzać do egzaminów, school-leaving exam - egzamin na koniec nauki w szkole, study for - uczyć się do, swot - wkuwać do testu, prepare for - przygotowywać się do, take an exam - przystępować do egzaminu, school report - świadectwo szkolne, short test - kartkówka, written exam - egzamin pisemny,

6 Oceny i egzaminy (Edukacja rep. 8 klasa)

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne