Correct: spoke, ran, left, took, got, ate, drank, went, came, gave, won, spent, wrote, made, met, rode, saw, had, did, Incorrect: speak, run, leave, take, get, eat, drink, go, come, give, win, spend, write, make, meet, ride, see, have, do,

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?