Wymień 4 państwa europejskie , w których w XVIII wieku panował absolutyzm oświecony., Czy to prawda ,że władcy państw, w których panował absolutyzm oświecony nie przeprowadzali w nich żadnych potrzebnych reform?, Czy to prawda ,że władcy państw , w których panował absolutyzm oświecony mówili o sobie, że są "sługami ludu"?, Jak nazywamy rodzaj rządów , w którym władcy przyznawali obywatelom pewne swobody (np. wolność wyznania) ?, Jakie ziemie weszły w skład Królestwa Prus na początku XVIII wieku ?, Jaką datę przyjmuje się za początek Królestwa Prus ?, Kto był pierwszym królem Królestwa Prus ?, Jak miał na imię wnuk Fryderyka I za panowania którego Królestwo Prus osiągnęło największą potęgę ?, Jakie reformy Fryderyk II Wielki przeprowadził w Królestwie Prus ?, Czy to prawda, że w czasach jego rządów Fryderyka II Wielkiego dochody Królestwa Prus malały ?, Jaką ziemię w czasach rządów Fryderyka II Wielkiego Królestwo Prus zbrojnie odebrało Austrii ?, Czy to prawda ,że władca Prus, Fryderyk II Wielki , słynął z oszczędnego trybu życia ?, Czy to prawda ,że władca Prus, Fryderyk II Wielki, kazał bić i wprowadzać do obiegu fałszywe polskie monety?, Czy to prawda ,że władca Prus, Fryderyk II Wielki, potrafił grać na flecie ?, Czy to prawda,że władca Prus, Fryderyk II Wielki, komponował utwory muzyczne?, Władcy z jakiej dynastii rządzili Austrią w XVIII wieku ?, Wymień 2 władców rządzących Austrią w XVIII wieku ., Jakie reformy przeprowadzili władcy Austrii w XVIII wieku ?, Czy to prawda ,że do końca XVII wieku Rosja była cywilizacyjnie zapóźniona w stosunku do innych państw europejskich?, Unowocześnianie Rosji poprzez reformy rozpoczął car Piotr I . Jaki miał on przydomek ?, Co zrobił car Rosji Piotr I, by poznać gospodarkę , wojskowość , kulturę i sposoby zarządzania najsilniejszymi państwami Europy ?,  Jakie reformy wprowadził w Rosji car Piotr I ?, Czy to prawda ,że w czasach Piotra I Rosja utraciła dostęp do Morza Bałtyckiego ?, Jakie , nowo zbudowane miasto, w czasach Piotra I stało się nową stolicą Rosji ?, Jakie tytuł przyjął Piotr I w 1721 roku ?, Czy to prawda ,że Piotr I zmusił szlachciców rosyjskich do zgolenia długich bród ?.

Ranking

Koło fortuny jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?