1) 0,4 + 0,50 = a) 0,9 b) 1,9 c) 1,90 d) 0,90 e) 9,90 f) 9,9 2) 1,25 + 1,98 = a) 2,123 b) 3,22 c) 2,98 d) 2,23 e) 3,23 f) 2,18 3) 8,921 + 2,317 = a) 10,921 b) 11,238 c) 10,000 d) 11,210 e) 11,345 f) 9,212

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?